ગુજરાતી Jokes - એક દબાવી દો

Last Updated: ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2020 (18:51 IST)
- આજે સવારે એક સ્ત્રીએ મને લિફ્ટમાં ખૂબ માર માર્યો.
- મે તેની તરફ જોઈ રહ્યો હતો.. તેણે કહ્યુ, 'એક દબાવી દો' મે દબાવી દીધુ.
ત્યારબાદ મને કશુ વધુ યાદ નથી...


આ પણ વાંચો :