શુક્રવાર, 1 માર્ચ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. આજનો સુવિચાર
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 23 જૂન 2023 (00:23 IST)

motivational quotes- ગુજરાતી સુવિચાર

motivation quotes in gujarati
દયાળુ બનો નબળા નહીં,
સમજદાર બનો અહંકારી નહીં.
 
#તમે સંસ્કારાથી આખી દુનિયા જીતી શકો છો
અને જે જીત્યા છે તે પણ અહંકારને કારણે હારી જાય છે !!!
 
 
સમજદાર લોકોની જેમ વિચારો
પરંતુ સામાન્ય લોકોની જેમ વાત કરો
Happy Friday
 
મારી પ્રાર્થનાનો એવો સ્વીકાર કર 
મારા ભગવાન કે હું વંદન કરવા 
હાથ જોડું અને મારી સાથે સંબંધ 
થી જોડાયેલા તમામ સુખી થાય
શુભ સવાર  
 
એક સુખી જીવન જીવવા માટે 
માણસને "સાધુ" નહી "સીધુ"
થવાની જરૂર છે 
અને યોગી થવાની નહિ પણ 
ઉપયોગી થવાની જરૂર છે 
 
 
લોકોને ભરપૂર આદર આપો 
તેથી નથી કે આ તેનો અધિકાર છે 
પણ તેથી કે તમારામાં સંસ્કાર છે