નવરાત્રિની તૈયારીઓને આખરી ઓપ

વેબ દુનિયા|

દુર્ગાનભક્તિમાડુબવમાટસમગ્ગુજરાતૈયાચુક્યે. ઘટસ્થાપનાનસાથે જ નવરાત્રપર્શરજશે. ઈંદોશહેરમામાતાજીનપ્રતિમાઓનઅંતિરૂઅપારહ્યુે. ખાકરીનબંગાળકલાકારદ્વારા આ મૂર્તિઓનુસર્જકરવામાઆવે.

વિશેષ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો


આ પણ વાંચો :