સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 17 જાન્યુઆરી 2024 (11:33 IST)

Shree Ram Ghar Aaye - આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં, મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આએ

Mere Ghar Ram Aaye Hai
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
 
અવધ પધારો અવધપતિ અબ
રઘુવીર રામ હમારે
રામ રાજ કા શંખ બજા હૈ
અબ ફ઼િર શરિયુઊ કિનારે
સિયાવર રામ ચન્દ્ર કી જય
 
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આએ
આજ ફૂલ બિછાયો સારી બઘિયા કે
અયોધ્યા મેં ઉત્સવ છાયે
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આએ ॥
 
હો ચંચલ ચિતવન કા યે દાગા
રામ નામ સે જોડા હૈ
રામ નામ સે જોડા હૈ
પાવન ધરતી અવધપુરી સે
આયા સબકો ન્યોતા હૈ
આયા સબકો ન્યોતા હૈ
 
હો વારી વારી જાઊ મેં
દશરથ કે લાલ
હનુમત કે સ્વામી ઘર આએ
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આ
મેરે રામ લલા જી ઘર આએ ॥
 
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
 
રામ દરસ કો દેખ અવધ કી
વિહવલ અખિયા બરસી હૈ
વિહવલ અખિયા બરસી હૈ
ધુંધ ચલી હૈ રાજા રામ કી
ઘર ઘર જ્યોતિ જલતી હૈ
ઘર ઘર જ્યોતિ જલતી હૈ
 
વનવાસ સે આજ પધારે રામ 
અયોધ્યા મે ઉત્સવ આયો 
 
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આ
મેરે રામ લલા જી ઘર આએ ॥
 
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
 
હો ભગવા ઓઢ઼ે રામ ચલે હૈ
સીતા મૈયા સાથ ચલે
સીતા મૈયા સાથ ચલે
લક્ષ્મણ જી કો ભાયો ભગવો
અવધ સબકો પ્યારો હૈ
અવધ સબકો પ્યારો હૈ
 
હો ગયા નગર અબ ફિર સે ન્યાલ
જગત કે રાજા ઘર આએ
 
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આએ
મેરે રામ લલા જી ઘર આએ ॥
 
રામ રામ જય રાજા રામ
રામ રામ જય સીતા રામ
રામ રામ જય રાજા રામ
રામ રામ જય સીતા રામ
 
હો ધર્મ સનાતન કે ભગવાન
શ્રી રઘુવીર કા અવસર હૈ
શ્રી રઘુવીર કા અવસર હૈ
હર ઘર ભગવા લહરાયા
પ્રભુ રામ કા તિલક હૈ
પ્રભુ રામ કા તિલક હૈ
 
મર્યાધા પુરુષોત્તમ મેરે રામ
દશરથ નંદન આજ ઘર આએ
 
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આ
મેરે રામ લલા જી ઘર આએ ॥
 
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ
 
હો આજ ખ઼ુશી સે છલક ઉઠા હૈ
હર એક મનકા કોના
હર એક મનકા કોના
ચરણ રામ કે છૂકે અવધ કી
મિટ્ઠી બનગયી સોના
મિટ્ટી બનગાયી સોના
 
અબ સજેગા ફિર ખાલી દરબાર
હમ હિંદુઓં કે પ્રાણ આયે
 
આજ જશ્ન મનાઓ સારી દુનિયા મેં
મેરે રામ પ્રભુ જી ઘર આ
મેરે રામ લલા જી ઘર આએ ॥
 
રામ રામ જય રાજા રામ 
રામ રામ જય સીતા રામ 
રામ રામ જય રાજા રામ 
રામ રામ જય સીતા રામ  
 
ગાયક - ગીતા રબારી