1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By

Hanuman Bhajan - જય જય બજરંગ બલી

મંગલ મૂરતિ મારૂતિ નંદન.. સકલ અમંગલ મૂળ નિકંદન 
પવન તનય સંતન હિતકારી, હ્રદય વિરાજત અવધ બિહારી 

 
જય જય બજરંગ બલી 
મહાવીર હનુમાન ગુસાઈ 
તુમ્હરી યાદ ભલી.... જય જય જય બજરંગબલી 
 
સાધુ સંત કે હનુમત પ્યારે 
ભક્ત હ્રદય શ્રી રામ દુલારે 
રામ રસાયણ પાસ તુમ્હારે 
સદા રહો તુમ રામ દ્વારે 
તુમ્હરી કૃપા સે હનુમત વીરા 
તુમ્હરી કૃપા સે હનુમત વીરા 
સબરી વિપત ટલી.... જય જય જય બજરંગબલી 
મહાવીર હનુમાન ગોસાઈ 
તુમ્હરી યાદ ભલી... 
 
તુમ્હરી શરણ મહા સુખદાયી, 
જય જય હનુમાન ગોસાઈ 
તુમ્હરી મહિમા તુલસી ગાઈ 
જગ જનની સીતા મહામાઈ 
શિવ શક્તિ કી તુમ્હરે હ્રદય 
જ્યોત મહાન જલી 
જય જય જય બજરંગ બલી 
મહાવીર હનુમાન ગોસાઈ 
તુમ્હરી યાદ ભલી 
 
સિયારામ ચરન મતવાલે 
ભક્તન કી તુ બાત ના ટાલે 
પાપ આવીન સે સબકો બચા લે 
ફિર આયે દુખ બાદલ કાલે 
બિન તેરે અબ કૌન બચાવે 
એસી આંધી ચલી... 
જય જય જય બજરંગ બલી 
મહાવીર હનુમાન ગોસાઈ 
તુમ્હરી યાદ ભલી... 
 
જય જય શ્રી હનુમાન... 
જય જય શ્રી હનુમાન..