અઠવાડિયાના બીજા દિવસ કારોબારી દિવસ લીલા નિશાન પર બંદ થયું, 11,000ના નીચે પહોંચ્યું નિફ્ટી

Last Modified મંગળવાર, 6 ઑગસ્ટ 2019 (18:34 IST)
ખાસ વાત
અઠવાડિયાના બીજા કારોબારી દિવસ શેયર બજાર લીલા નિશાન પર બંદ થયુ
સેંસેક્સ 277.01 અંકના વધારા પછી 36,976.85 ના સ્તર પર બંદ થયું.
નિફ્ટી 85.70 અંકના વધારા પછી 10,948.30 ના સ્તર પર બંદ થયું.

અઠવાડિયાના બીજા દિવસે એટલે કે મંગળવારે દિવસભરના કારોબાર પછી શેયર બજાર લીલા નિશાન પર બંદ થયું. દિવસભરના કારોબાર પછી બૉમ્બે સ્ટૉક એક્સચેંજનો મુખ્ય ઈંડેક્સ સેંસેક્સ 277.01 અંકના વધારા પછી 36,976.85 ના સ્તર પર બંદ થયું. નિફ્ટી 85.70 અંકના વધારા પછી 10,948.30 ના સ્તર પર બંદ થયું.


આ પણ વાંચો :