કઈ ઉમરમાં શારીરિક સંંબંધ બાંધવા ?

Last Updated: શનિવાર, 5 સપ્ટેમ્બર 2020 (00:02 IST)
કોઈ પણ માણસ જીવનમાં પહેલીવાર સંભોગ ક્યારે કરે છે ? આ સવાલ કોઈ પૂછે તો તમે જવાબ આપશો કે 26 કે 28 વર્ષ . આ જવાબ જો તમે 20 વર્ષ પહેલા આપે તો , કદાચ સહી થતા , પણ આજે નહી .

જીં હા ગત બે દશકોમાં પહેલી વાર સંભોગ કરવાની ઔસતન ઉમ્રમાં ગિરાવટ આવી છે. આ આંકડા વિભિન્ન દેશો અને લાઈફસ્ટાઈલ પર નિર્ભર રહે છે. જીવન ભર
સંભોગ નહી કરતા પુરૂષો અને મહિલાઓની સંખ્યા ખૂબ ઓછી થઈ છે. વધારેપણું ટીનેજર્સ 15 વર્ષની ઉમ્રમાં જ સંભોગ કરી લે છે.
બ્રિટેનમાં એક શોધ પ્રમાણે પહેલીવાર સંભોગની ઉમ્ર 25 વર્ષથી ઘટીને 16 થી 17 વર્ષ થઈ ગઈ છે.

દુખ આ વાતનું છે કે ટીંજર અજ્ઞાતવશ કંડોમના ઉપયોગ કરતા નથી. અને આ ઓછી વયમાં
પ્રેમના કારણ છે જનિત રોગ અને યૌન અપરાધની જાણકારી ઓછી છે.

ડાક્ટરે કહ્યું કે જેવી રીતે ટેલીવીજન , રેડિયો , ઈંટરનેટ અને બીજા મીડિયામાં કંડોમ અને આઈ-પિલ્સના ખુલીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે એ ખોટું છે. કારણ કે આ વસ્તુ ટીનેજર્સના મનના ડર ખ્ત્મ થઈ જાય છે. પહેલા આવું નહી હતું. આજે જે કંડોમના ખુલીને પ્રચાર થઈ રહ્યા છે . આથી આજની યુવા પેઢી ભટકાઈ રહી છે.આ પણ વાંચો :