ગુજરાતીજોકસ- નામ શું છે ?

Last Updated: બુધવાર, 3 જુલાઈ 2019 (17:54 IST)
પહેરીની બતાઉં કે દેખાડીને

એટલે

પાયલ

તારું નામ શું છે ?

લઈને બતાઉં કે દઈને

એટલે

પપ્પી


આ પણ વાંચો :