ગુજરાતી જોક્સ-કબૂતરને દાણા

Last Updated: બુધવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2019 (16:56 IST)
બાળક- અંકલ આંટી દરરોજ રાત્રે કબૂતરને દાણા નાખે છે શું

અંકલ - ના ના એવું કાઈ નહી-
શા માટે આવું કેમ પૂછે છે ...

બાળક- અરે દરરોજ રાત્રે તમારા ઘરથી આહ્હ અહ્હ અહ્હ્હ આવાજ આવે છે


આ પણ વાંચો :