ગુજરાતી જોક્સ-તૂ બહુ cool છે

Last Updated: રવિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2019 (11:16 IST)
એક બગીચામાં પ્રેમી પ્રેમિકા

પ્રેમિકા- તૂ બહુ cool છે

પ્રેમી- તૂ બહુ Hot છે

પાછળથી એક કાકો બોલ્યો

હવે બન્ને લગ્ન કરી લો


બાળક હૂંફાણા પેદા થશે.


આ પણ વાંચો :