ગુજરાતી જોક્સ-પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડો

Last Updated: શુક્રવાર, 4 ઑક્ટોબર 2019 (16:08 IST)
જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને

પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડવા માંડી
..

કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો

ના કે હું કાંઈ પહેરતી નથી


આ પણ વાંચો :