ગુજરાતી જોકસ- મહિલાઓ સ્વાર્થી

Last Updated: રવિવાર, 8 સપ્ટેમ્બર 2019 (08:57 IST)

પુરૂષ દયાળુ હોય છે
!!
અને મહિલાઓ સ્વાર્થી હોય છે કેમ ??

મહિલાઓ અજાણ માણસની મદદ કરવા દૂર ભાગે છે

પુરૂષ અજાણ મહિલાની મદદ માટે હમેશા તૈયાર રહે છે..

આ પણ વાંચો :