1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 11 મે 2022 (14:33 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- મનનો વહેમ

શિષ્ય - ગુરુજી, આવી પત્નીને શું કહેવાય ?
 જે ગોરી, ઊંચી, સુંદર, સ્માર્ટ, પતિને સમજતી હોય, ક્યારેય ઝગડો ન કરે?
 ગુરુજી - એ મનનો વહેમ કહેવાય
 
પુત્ર...મનનો વહેમ