ગુજરાતી જોક્સ- મેંહદી લગાવવાનો કામ શરૂ કરી દે.

Last Modified મંગળવાર, 26 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:32 IST)
. ગુજરાતી જોક્સ-  મેંહદી લગાવવાનો કામ શરૂ કરી દે.. 
સંજૂ-પંડિતજી કોઈ સુંદર છોકરીનો હાથ પકડવા શું કરવું? 
 
પંડિતજી- કોઈ મૉલની બહાર મેંહદી લગાવવાનો કામ શરૂ કરી દે.આ પણ વાંચો :