ગુજરાતી જોક્સ -પતિ-પત્નીના જોક્સ

Last Updated: શનિવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2020 (14:56 IST)
પતિ - જાનૂ હુ તારી માટે જીવ આપવા પણ તૈયાર છુ..
પત્ની - જીવ આપવો સહેલો છે.
હિમંત હોય તો મારી સાથે જીવી બતાવઆ પણ વાંચો :