ગુજરાતી જોક્સ- અમારા ગામમાં પહેલો રેડિયો મારા પાપા લાવ્યા હતા

Last Modified સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2020 (17:46 IST)
પત્ની- અમારા ગામમાં પહેલો રેડિયો
મારા પાપા લાવ્યા હતા

પતિ- આપણી મા વિશે વાતોં નહી
બોલાય દીકરી

પછી પતિદેવની જોરદાર થઈ ધુલાઈ


આ પણ વાંચો :