ગુજરાતી જોક્સ - પત્નીની ધમકી

સવાર સવારમાં પત્ની ની નવીન ધમકી

સાડી લેવા 2000 રૂપિયા આપો
નહીંતર પ્લાસ્ટીક ની થેલી લઇ બહાર જઈશ અને
તમારે 5000 રૂપિયા નો દંડ ભરવો પડશે


આ પણ વાંચો :