ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

Gujarati jokes
Last Modified સોમવાર, 1 ઑક્ટોબર 2018 (17:34 IST)
એક છોકરાઓ કોલેજમાં આવી રીતે કમેંટ કરી

કાર નીચે આવશો તો એક મહીનાનો બેડ રેસ્ટ
ટ્રક નીચે આવશો તો 3 મહીનાનો બેડ રેસ્ટ

અને મારા નીચે આવશો તો


9 મહીનાનો બેડ રેસ્ટ


આ પણ વાંચો :