ગુજરાતી જોક્સ- આઈ લવ યૂ બોલે છે

Last Modified ગુરુવાર, 23 ઑગસ્ટ 2018 (17:16 IST)
છોકરી- પ્પપા એક છોકરો મારી પાછળ પડ્યું છે

દરરોજ મને આઈ લવ યૂ બોલે છે

પપ્પા- એક કામ કર તેનાથી લગ્ન કરી લે

ફરી જીવનમાં બીજી
વાર

પણ બોલે તો મારું નામ બદલી દેજે..આ પણ વાંચો :