ગુજરાતી જોક્સ- કોને જોઈએ 9 મહીનાની રજા

Last Updated: બુધવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2019 (15:11 IST)
એક છોકરી- જો હું કાર નીચે આવી જાઉં તો ઓ એક મહીના સુધી કોલેજની રજા

બીજી- છોકરી અને
જો હું ટ્રક નીચે આવી જાઉં તો 2 મહીના સુધી ન કોલેજની રજા

એક છોકરા- અને તમે બન્ને મારા નીચે આવી જાઓ તો 9 મહીનાની
સજા


આ પણ વાંચો :