સોમવાર, 2 ઑક્ટોબર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : શુક્રવાર, 4 ઑક્ટોબર 2019 (16:09 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- આવું શું છે આ છોકરીમાં

પપ્પૂ એક છોકરીથી લગ્ન કરવાની જિદ કરતા હતા 
બાપ- આવું શું છે આ છોકરીમાં 
 
જે તૂ તેનાથી જ લગ્ન કરવા માટે અડી રહ્યો છે!! 
 
પપ્પૂ- બાપૂએ બાળપણમાં અંગૂઠો સારી રીતે ચૂસતી હતી 
 
અને હવે એ બધુ કઈક સારી રીતે ચૂસે છે