ગુજરાતી જોક્સ- આવું શું છે આ છોકરીમાં

Last Updated: શુક્રવાર, 4 ઑક્ટોબર 2019 (16:09 IST)
પપ્પૂ એક છોકરીથી લગ્ન કરવાની જિદ કરતા હતા
બાપ- આવું શું છે આ છોકરીમાં

જે તૂ તેનાથી જ લગ્ન કરવા માટે અડી રહ્યો છે!!

પપ્પૂ- બાપૂએ બાળપણમાં અંગૂઠો સારી રીતે ચૂસતી હતી

અને હવે એ બધુ કઈક સારી રીતે ચૂસે છે


આ પણ વાંચો :