ગુજરાતી જોક્સ- બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ

Last Updated: રવિવાર, 6 ઑક્ટોબર 2019 (12:20 IST)
બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ

તમારું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે

તો વિચારો છોકરીઓના બાથરૂમમાં શુ લખ્યું હશે


તમારા ભવિષ્યમાં આંગળી ન કરવી...આ પણ વાંચો :