ગુજરાતી જોક્સ- ફેમિલી પ્લાનિંગ

Last Modified શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2019 (15:17 IST)
વર્ગમાં ફેમિલી પ્લાનિંગ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ રહી હતી

ટીચર- જણાવો અબ્દુલ તમે કેટલા ભાઈ-બેન છો

અબ્દુલ્ અમે કુળ 12 ભાઈ-બેન છે

ટીચર- શું તમારા ઘરે ફેમિલી પ્લાનિંગની જાણકારી આપનાર અંકલ નથી આવતા હતા શું

અબ્દુલ- આવતા હતા તેમાંથી પણ અમે 3 ભાઈ છે...


આ પણ વાંચો :