ગુજરાતી જોક્સ- ગુજરાતી ભાઈ આઈસ્ક્રીમ કેવી રીતે ખરીદે છે...

Last Modified શુક્રવાર, 29 નવેમ્બર 2019 (16:38 IST)
અમેરિકન- one butter scotch, two vannila,and one

chocolate with nuts...

ગુજરાતી- એક 5 વાળી બે 10 વાળી અને બે જે પરમ દિવસે ખાધી હતી તે

અને એક આ જે ભાઈ ખાઈ રહ્યું છે એ આપી દો...આ પણ વાંચો :