ગુજરાતી જોક્સ- કઈક પૂછવું હોય તો

Last Modified મંગળવાર, 5 જાન્યુઆરી 2021 (17:51 IST)
પપ્પૂ પ્રથમ દિવસ શાળા ગયું
ટીચર- આજે તમારો શાળામાં
પ્રથમ દિવસ છે
કઈક પૂછવું હોય તો
પૂછી શકો છો
પપ્પૂ- અહીં રજાઓ
ક્યારે થી શરૂ થશે ??


આ પણ વાંચો :