ગુજરાતી જોક્સ- 16 વાળી ફીલીંગ

Last Modified સોમવાર, 25 જાન્યુઆરી 2021 (18:31 IST)
પતિ- તમે પીયર જાઓ છો તો કેવું લાગે છે

પત્ની- અમે મહિલાઓની ઉમ્ર 40-50ની ભલે હોય પણ
પીયર જતા જ
16 વર્ષ વાળી ફીલીંગ આવી જાય છે.

પતિ- વાહ

પત્ની- અને તમે ક્યારે એવું લાગે છે

પતિ- અમારું પણ આવુ જ છે same to same જયારે તૂ પીયર જાય છે


આ પણ વાંચો :