ગુરુવાર, 25 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : મંગળવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2024 (11:29 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- વસંત પંચ મી

ટીચર-આ વાક્યને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરો 
 
" વસંત એ મને માર્યું"
 
 
વસંત પંચ મી Vsanat Punch me


ટીચર-આ વાક્યને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરો 
 
" વસંત એ મને માર્યું"
 
 
વસંત પંચ મી Vsanat Punch me