ગુરુવાર, 29 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 19 માર્ચ 2021 (17:40 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - બીજાની પત્નીને પ્રેમ

એક કરોડનો સવાલ પૂછાયું - પત્નીના પગ દબાવવું ગુલામી છે કે પ્રેમ 
 
પાંચ કરોડનો જવાબ મળ્યું- પત્ની પોતાની જોય તો ગુલામી અને બીજીને હોય તો પ્રેમ