ગુજરાતી જોક્સ- પંજાબી તો આવડે જ છે.

Last Modified બુધવાર, 7 એપ્રિલ 2021 (17:28 IST)
સંતા - તમે મને સંસ્કૃત શીખડાવી દો..

પંડિત : કેમ ?

સંતા- દેવતાઓની ભાષા છે . સ્વર્ગમાં જરૂર પડશે..
પંડિત - જો નર્કમાં ગયા તો

સંતા- તો પંજાબી તો આવડે જ છે.


આ પણ વાંચો :