1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 14 નવેમ્બર 2022 (14:56 IST)

જોક્સ- લગ્ન થયા પછી શું થાય

બાળપણમાં હુ બહુ નટખટ હતો 
 
પછી લગ્ન થઈ ગયા 
 
બધા નટ ઢીળા થઈ ગયા 
 
હવે બસ ખટખટ 
 
જ થાય છે