ગુજરાતી જોક્સ - લીંબુ પાણી બનાવીને પીવડાવ્યા

Last Updated: શુક્રવાર, 13 મે 2022 (16:46 IST)
આજે એક મિત્ર
દૂરથી આવ્યો અને
વાર વાર કહેવા લાગ્યો
મે 100 રૂપિયાનો પેટ્રોલ બળાવીને આવ્યો છુ

પછી મે પણ એને 2-4 લીંબુનો લીંબુ પાણી બનાવીને પીવડાવ્યા

ત્યારે જઈને શાંત થયો..


આ પણ વાંચો :