1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી શાયરી
Written By

બુધવાર સ્પેશિયલ - શુભ બુધવાર ના સુવિચાર

ભગવાનનું દર્શન અને મિત્રનું માર્ગદર્શન
બંને જીવનને પ્રકાશિત કરે છે.
બુધવાર સ્પેશિયલ  શુભ બુધવાર

 
જાતે કંઈ થશે નહીં,
કંઈક કરવું પડશે
તમે જીતવા માટે
તમારે થોડું લડવું પડશે.
બુધવાર સ્પેશિયલ
 
 
ફક્ત બે શબ્દો કહો
પરંતુ અસરકારક હોવા જોઈએ
શબ્દો શાંત થતા નથી
લોકોએ પ્રભુત્વ મેળવવું જોઈએ.
શુભ બુધવાર
 
 
જીવનની સૌથી મુશ્કેલ વાત છે 
પોતાને વાંચવુ, 
પરંતુ પ્રયાસ જરૂર કરો.
શુભ બુધવાર
સંગાથે શુદ્ધ વિચારો
અને જમણમાં શુદ્ધ આહાર નથી
તો તેને છોડવામાં જ શાણપણ છે.
શુભ બુધવાર

budhwar suvichar
જ્યાં સજ્જનો હોય છે ત્યાં સંવાદ થાય છે,
જ્યાં દુષ્ટ લોકો હોય છે ત્યાં વિવાદ થાય છે.
શુભ બુધવાર


Edited By Monica Sahu