ચટપટી પાણી પૂરી

pani puri

સામગ્રી  - પૂરી માટે રવો એક વાડકી, મેંદો 2 વાડકી અને તળવા માટે તેલ.

                                                                                                        પૂરીની વિધી - જાણવા માટે આગળ ક્લિક કરો 


પાણી બનાવવા માટેની સામગ્રી -
પાણી બનાવવા માટે  વિધિ 
ભરવા માટે -
મીઠી ચટણી માટે - 


આ પણ વાંચો :