આ ફાર્મથી પણ ભરી શકો છો આવકવેરા રીટર્ન, વિગતો જાણો

બિઝનેસ ડેસ્ક| Last Updated: મંગળવાર, 27 ઑગસ્ટ 2019 (15:17 IST)
વિત્ત વર્ષ 2018-2019 માટે રિટર્ન ભરવાની આખરે તારીખ 31 ઓગસ્ટ છે. એટલે કે તમારી પાસે રિટર્ન ભરવા માટે માત્ર 4 દિવસ બાકી છે. તેથી જો તમે રિટર્ન ભરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો ફાર્મ 26 એએસ તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ થઈ શકે છે. તમે ફાર્મ 26 એએસની મદદથી ટેક્સ દેવુંની ગણતરી સરળતાથી તમારા આવકવેરા રિટર્ન ભરી શકો છો. જો તમને નોકરી બદલી છે અને ફાર્મ 16 લેવું ભૂલી ગયા છો તો ફાર્મ 26 એએસથી રિટર્ન ભરી શકો છો.

ક્યાંથી ફોર્મ -26 એએસ મેળવવું
તમે આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટ પરથી ફોર્મ -26 એએસ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ફોર્મ -26 એએસ ડાઉનલોડ કરવા માટે, તમે આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કરો. આ પછી, માય એકાઉન્ટ વિભાગમાં, તમે વ્યૂ ફોર્મ -26 એએસ (ટેક્સ ક્રેડિટ) ટેબ પર ક્લિક કરો. અહીં તમારે આકારણી વર્ષ પસંદ કરવું પડશે. તે પછી તમે તે વર્ષ માટે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તમારો જન્મદિવસ ફોર્મ -26 એસ ખોલવા માટે પાસવર્ડ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરશે
ફોર્મ -26 એએએસની મદદથી, તમે તમારા બેંક ખાતામાં પ્રાપ્ત નાણાં અને તેના પરની કર જવાબદારીની ગણતરી કરી શકો છો. જેમાં આવકવેરા તમને સ્લેબ કરે છે અને તમને કેટલો ટેક્સ બાકી છે, તમે આ ફોર્મની સહાયથી સાચી આકારણી કરી શકો છો. જો તમે વેરો બાકી છે, તો પછી તમે આપીને તે વળતર ફાઇલ

કરી શકો છો. તે તમને ફોર્મ -16 વિના પણ આવકવેરા રીટર્ન ફાઇલ કરવામાં મદદ કરે છે.
માહિતી ચકાસો
ટેક્સ નિષ્ણાંતો કહે છે કે જો તમે ફોર્મ -26 એએસ પરથી રિટર્ન ફાઇલ કરી રહ્યા છો, તો સૌથી પહેલાં ફોર્મમાં આપેલી માહિતીને ચકાસી લો. ખાતરી કરો કે

તેમની કંપની દ્વારા ફોર્મ 26 એએસમાં કપાતો કર યોગ્ય છે કે નહીં. સામાન્ય રીતે ટીડીએસ રીટર્નની વિગતો બે દિવસમાં અપડેટ થઈ જાય છે. તમે તેને સંબંધિત

દસ્તાવેજોથી ચકાસી લો. જો તમારી પાસે ફોર્મ -16, ટીડીએસ પ્રમાણપત્ર, ફોર્મ 16 એ વગેરે છે, તો તેની સાથે ડેટા મેચ કરો. કોઈ ભૂલ છે કે નહીં તે

તપાસો. જો તમારા પાન નંબરની સાચી માહિતી કોઈપણ ફોર્મમાં નથી, તો તેને ઠીક કરો.
આ તમામ વિગતો ફોર્મમાં મળી જશે
- ચૂકવેલ ટેક્સ અને ટેક્સ રિફંડની વિગતો
- સ્થાવર મિલકતના વેચાણ પર કર કપાતની વિગતો
- ભાડેથી લીધેલી સંપત્તિ પર કર કપાત
- બેંક તરફથી મોટા ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી
- ટેક્સ ચુકવણીની માહિતી એડવાન્સ
- એક વર્ષમાં ચૂકવવામાં આવતા તમામ વેરાની વિગતો


આ પણ વાંચો :