ગુજરાતીજોકસ- રાવણ તો ગયો !!

Last Updated: શુક્રવાર, 29 માર્ચ 2019 (15:43 IST)
એક વાર રાવણ ડિસ્કોમાં ગયું અને ત્યાં જઈને બેભાન થઈ ગયું

ખબર છે કેમ કારણકે ત્યાંની એંટ્રી ફી હતી 1500 રૂપિયા પર હેડઆ પણ વાંચો :