4 વર્ષીય બાળકીનો જાદુઈ નિરીક્ષણ બદલીને 80 વર્ષ જુનું દંપતી ઠેરનું સ્થાન, 10 વર્ષની જેલની સુનાવણી

Last Modified શુક્રવાર, 12 માર્ચ 2021 (13:09 IST)
મહારાષ્ટ્ર એક 80 વર્ષીય દુની 4 વૃદ્ધ બાળકી યૌન શોષણના સમારોહમાં વિશેષ 10 વર્ષીય સંજા સંભાવી છે. આ બાળક વૃદ્ધ દમતીને 'દાદા-દાદી' કહેતા. આ કેસ વર્ષો 2013 નો છે.
પોલીસ સબમિશનમાં દૈનિક યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે તે 4 સપ્ટેમ્બર, 2013 ના રોજ શાળામાં થઈ હતી. તેણીએ જમણી અને આઇવી પરની કાર્ટૂન જોવાની શરૂઆત કરી. બપોરે કોર્પોરેશનમાં એક બિલ્ડિંગની ચોથી બિલ્ડિંગનો સમય હતો. યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે સૂત્રોના સૂત્રો. તે પછી તેની દાદા દાદી શરૂ થઈ ગઈ.

ઈન્ડિયાના છુટાના મુજબ, યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તે 87 વર્ષીય દાદા તરફ ગયો હતો જ્યારે યુવતીએ પાછલા જવાબોની સલાહ આપી હતી, ત્યારે તે મારા ઘરે આવી હતી. ચાર વર્ષીય યુવતી પર આક્ષેપ કરવો તે વટ્ટહદહ વહિત પ્રિયતદિરાબાદનો કડક ચડ્ડક દૃશ્ય હતો અને તેનો પાલિકા આ પછી વૃદ્ધ દંપતી એ પછી એક પછી એક પ્રાચીન જાતિનું શોષણ કર્યું.
યુવતીએ કહ્યું કે આ અડધો પ્રારંભિક તેની માતાની દીવાળી ગઈ. યુવતી માતા અને તે પણ નિંદાદિને કહ્યું કે તે રાત્રે 10 વાગ્યે જેયરની પુત્રી છે તે તું તે પછી જલ્દી જ, પ્રી પ્રીના ખાનગી ભાગો જોયા અને પ્રિન્ટની યોજનાઓ નહીં. આ પછીના માતા-પિતા પોલીસમાં પોલીસ કાર્યવાહી કરવામાં આવી. ગૌણ બીજા જ વર્ષો પુર્વક ભૂતકાળની સ્થાપના થઈ.


આ પણ વાંચો :