...તો ગાંધીજીએ આ તારીખો બદલવા ફરી સત્યાગ્રહ કરવો પડે!!!

જે શાળામાં ગાંધીજીએ અભ્યાસ કર્યો એ આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં જુદી જુદી તકતીઓ પર જુદી જુદી તારીખો.

રાજકોટ| વેબ દુનિયા| Last Modified સોમવાર, 3 માર્ચ 2014 (11:17 IST)
P.R
: આજે આપને આઝાદ ભારતની હવા માં શ્વાસ લઇ શકીએ છીએ, તે જેમને આભારી છે તે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ યાદગીરી કે સ્મારકની યોગ્ય જાળવણી કે માવજત કરવાને બદલે ગાંધીજીના નામને વટાવી ખાવામાં પણ આપણે ઓછા ઉસ્તાદ નથી. માત્ર બીજી ઓકટોબર કે ૩૦ જાન્યુઆરી એ જ તેમને યાદ કરવામાં આવે તે કેટલા અંશે યોગ્ય છે? રાજકોટમાં આવેલી આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કુલ, કે જ્યાં તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ લીધું હતું ત્યાં મુકવામાં આવેલી જુદી જુદી તકતીઓ પર શાળા ની સ્થાપના અંગે જુદી જુદી તારીખો છે.


આ પણ વાંચો :