12 પાસ ઉમેદવાર ઉત્તર પ્રદેશમાં મેળવી શકે છે નોકરી આખરે તારીખ પાસે જ છે.

Government jobs
Last Modified સોમવાર, 14 જાન્યુઆરી 2019 (15:22 IST)
- ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક પદ માટે ભર્તી નિકળી છે. તમને જણાવીએ કે આ ભરેતી 1018 પદ પર થઈ રહી છે. આ પદ માટે આખરી તારીખ 21 જાન્યુઆરી નક્કી કરી છે. નોકરીથી સંબંધિત જાણકારી માટે

મહત્વની તિથિ
ઑનલીને આવેદન જમા કરવાની આખરે તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2019

ઉત્તર પ્રદેશના લોકો કેવી રીતે આવેદન કરીએ
ઈચ્છુક ઉમેદવાર નક્કી આવેદન પત્રમાં આવેદન કરી શકે છે અને સાથે 21.01.2019ને કે તેનાથી પહેલા આપેલ સંબંધિત જિલ્લામાં સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા જિલા વિકાસ અધિકારીને પોતે સ્ત્યાપિત પ્રાસંગિક દસ્તાવેજ મોકલી શકે છે.

ઉમ્રસીમા - 01.07.2 018ને ઉમેદવારની ન્યૂનતમ ઉમ્ર 40 વર્ષ અને વધારેમાં વધારે 65 વર્ષ નક્કી કરી છે.

આવેઅન શુલ્ક-
પદ માટે કોઈ આવેદન શુલ્ક નથી

પદના વિવરણ
બ્લૉક સંસાધન માણસ 1018

2000 દર મહીના

શૈક્ષિક યોગ્યતા
ઉમેદવારએ ઈંટરમીડિએટ ફાર્મ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડથી કરી હોય.
આ પણ વાંચો :