ગુરુવાર, 30 નવેમ્બર 2023
  1. સમાચાર જગત
  2. ગુજરાત સમાચાર
  3. રાષ્ટ્રીય
Written By
Last Updated : રવિવાર, 8 મે 2022 (13:48 IST)

ગુજરાત ભારતનું ત્રીજું સૌથી ઓછું લિંગપ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય

ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયાના એક અહેવાલ અનુસાર સિવિલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમના વર્ષ 2020 માટેના રિપોર્ટના આધારે સામે આવ્યું છે કે ગુજરાત દેશનું ત્રીજું સૌથી ઓછું લિંગપ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય છે.
 
આ રિપોર્ટમાં ગુજરાતમાં વર્ષ 2020માં એક હજાર છોકરાની સામે 909 છોકરીનાં જન્મ નોંધાયાં હતાં.
 
વર્ષ 2001ની વસતીગણતરી અને તેના આંકડાની વાત કરીએ તો આ આંકડો દર હજારે 883 છોકરીઓનો હતો.
 
ગુજરાત કરતાં વધુ ખરાબ પરિસ્થિત માત્ર મણિપુર (એક હજારે 808 છોકરીઓના જન્મ) દીવ-દમણમાં (898) છે.
 
અહેવાલ પ્રમાણે જન્મસમયે લિંગપ્રમાણની દૃષ્ટિએ આ ગુજરાતનું સતત બીજું ખરાબ વર્ષ છે. વર્ષ 2019માં ગુજરાત ભારતનાં રાજ્યોમાં સૌથી ઓછું જન્મસમયનું લિંગપ્રમાણ ધરાવતું રાજ્ય હતું. તે સમયે એક હજારે 901 બાળકીઓનાં જન્મ નોંધાયાં હતાં.