પાંચમી વખત વધેલા પેન સાથેના આધારને જોડવા માટેની સમય મર્યાદા, હવે માર્ચ 2019 સુધીમાં આ કાર્ય

Last Modified રવિવાર, 1 જુલાઈ 2018 (11:49 IST)
નવી દિલ્હી ડાયરેક્ટ કર સેન્ટ્રલ બોર્ડ (સીબીડીટી) આગામી 31 માર્ચ સુધી કાર્ડથી આધારને લિંક કરાવવા માટેની સમયમર્યાદા વધારી છે. આ પાંચમી વખત છે જ્યારે સરકારે લોકોના પેનને તેમના આધારે જોડવાની સમય મર્યાદા વધારી છે.
ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની પોલિસી નિર્માણ એકમ આ આદેશ અંતમાં છેલ્લા રાત આવકવેરા ધારાના કલમ 119 હેઠળ જારી કરે છે. અગાઉ, સીબીડીટીએ આ સમયમર્યાદા 27 વધારી હતી.

નવા ઓર્ડર પણ જણાવ્યું છે
કર વળતર ભરવા માટે પેનને આધારથી જોડવાની સમય સીમાની બાબતે ઉમેર્યા પછી આ ડેડલાઇનને ધ્યાનમાં લેવી વધારી છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે નવા કયા ક્રમમાં આધાર અન્ય સેવાઓ ઉમેરવા માટે 31 માર્ચ, 2018 ના સમય સીમા વધારવા માટે સૂચના કરવામાં આવી હતી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જારી ઓર્ડર પગલે સામે આવી ગયો છે. તે નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે તેપેન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે.

આ પણ વાંચો :