નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

પાંચમા  દિવસે શ્રૃંગાર સામગ્રી આપવી શુભ હોય છે.  બિંદિ, મેંહદી  કાજળ વગેરેના દાનનું આ દિવસે ખાસ મહત્વ છે. 


આ પણ વાંચો :