કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલા બૂથ નં.38માં મતદાન કર્યું છે.

Last Modified રવિવાર, 21 ફેબ્રુઆરી 2021 (11:57 IST)

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલા બૂથ નં.38માં મતદાન કર્યું છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલા બૂથ નં.38માં મતદાન કર્યું છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલા બૂથ નં.38માં મતદાન કર્યું છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં આવેલા બૂથ નં.38માં મતદાન કર્યું છે.


આ પણ વાંચો :