કૂતરો રડવાનું શા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે?

-કૂતરોનું રડવું અશુભ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ કૂતરો ઘરની સામે રડે છે, તો તે ઘર પર કોઈ પ્રકારની આફત આવી રહી છે અથવા ઘરના કોઈ સભ્યનું મોત નીપજશે.
અન્ય કૂતરા સંબંધિત અંધશ્રદ્ધા:
* એવું માનવામાં આવે છે કે જો કૂતરો સવારે ઘરની સામે રડે છે, તો તે દિવસે કોઈ મહત્વનું કામ ન કરવું જોઈએ. જો કોઈ કૂતરો ઘરની દિવાલ પર રડતો જોવા મળે છે, તો

એવું માનવામાં આવે છે કે ઉપસ્થિત મકાન ચોરી થઈ શકે છે અથવા કોઈ અન્ય પ્રકારનું સંકટ આવી શકે છે.
* જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈના અંતિમ સંસ્કારથી પરત આવી રહી છે અને તેનો કૂતરો પણ આવી ગયો છે, તો તે વ્યક્તિના મોતની સંભાવના છે અથવા તેને કોઈ મોટી દુર્ઘટનાનો

સામનો કરવો પડી શકે છે.
* એવું માનવામાં આવે છે કે પાલતુ કૂતરાને આંસુ છે અને જો તે ભોજનનો ત્યાગ કરે છે, તો તે ઘરમાં કટોકટીની સૂચના છે.
* તમે કોઈ કામથી બહાર જઇ રહ્યા છો અને જો કૂતરો તમારી પર ભસતો હોય, તો પછી તમે કોઈ આપત્તિમાં ફસાઈ જશો. આવી સ્થિતિમાં, તે જગ્યાએ ન જવું તે યોગ્ય

માનવામાં આવે છે.
* ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે, જો કૂતરો તેના શરીરને કાદવ અને ફફડાટ કરતા કાનમાં જોવે છે, તો તે ખૂબ ખરાબ છે. આવા સમયે કામ અને મુસાફરી બંધ કરવી જોઈએ.
જો કૂતરો આગળથી હાડકું કે માંસનો ટુકડો લાવતા જોવામાં આવે તો તે અશુભ છે.
* સંભોગ કૂતરો જોવો પણ અશુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ તમારા કામમાં અવરોધ પેદા કરી શકે છે અને પરિવારમાં ઝગડો લાવી શકે છે.
* જો કોઈ કૂતરો કોઈના દરવાજા પર ભસતો હોય તો, પરિવારમાં નુકસાન અથવા માંદગી હોઈ શકે છે.
* એવું માનવામાં આવે છે કે જો કૂતરો તમારા ઘૂંટણને સૂંઘે છે, તો તમને થોડો ફાયદો થશે.
* જો તમે ખાવ છો અને તે જ સમયે કૂતરાનો રડવાનો અવાજ સંભળાય છે, તો તે ખૂબ અસ્પષ્ટ છે.


આ પણ વાંચો :