તલની પૂરણ પોળી

નઇ દુનિયા|

N.D
સામગ્રી - 250 ગ્રામ તલ, 125 ગ્રામ માવો,300 ગ્રામ ખાંડ(દળેલી), 500 ગ્રામ મેંદો, મોણ અને સેકવા માટે ઘી.

બનાવવાની રીત - તલને સાફ કરી સેંકી લો. માવો પણ ગુલાબી થતા સુધી સેકી લો. તલ માવ અને ખાંડ સારી રીતે મિક્સ કરી ભરવાનુ મિશ્રણ તૈયાર કરી લો. મેંદામાં ઘી નુ મોણ આપીને ગૂંથી લો. હવે તેના લૂઆ બનાવીને કચોરીની જેમ મિશ્રણને ભરો ને ચારે બાજુથી દબાવી દો, જેથી મિશ્રણ બહાર ન નીકળે. હવે તેને થોડી વણીને તવા પર બંને બાજુથી સારી રીતે સેકી લો. ઉપરથી ઘી લગાવીને સર્વ કરો. તમે ધારો તો તેને ઘી માં તળીને કે ઓવનમાં બેક કરીને પણ બનાવી શકો છો.


આ પણ વાંચો :