ગુજરાતી જોક્સ - ક્લાસ મૂકીને તો નથી જાઓ .. .

Last Modified શુક્રવાર, 4 જાન્યુઆરી 2019 (15:11 IST)

સોનૂ ટીચરથી- સર I am going ને ગુજરાતીમાં શું કહીએ છે

ટીચર- હું જાઉં છું

સોનૂ- સર નથી આવે તો કાંઈ નહી પણ

એમ ક્લાસ મૂકીને તો નથી જાઓ .. .


આ પણ વાંચો :