1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 13 એપ્રિલ 2020 (17:06 IST)

ગુજરાતી જોક્સ -ફળોના નામ

ટીચર- 15 ફળોના નામ જણાવો 
 
છાત્ર- કેરી 
 
ટીચર - good 
 
છાત્ર- અમરૂદ 
 
ટીચર -શાબાશ 
 
છાત્ર -પપૈયું 
 
ટીચર - ઓકે 3 થઈ 12 બીજા બોલ 
 
છાત્ર- 1 દર્જન કેળા