1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 28 ઑગસ્ટ 2018 (17:45 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - પાણીપુરીનું પાણી

છોકરી- ભાઈ તમારી પાણીપુરીનું પાણી 
 
દર વખતે એક જ સ્વાદનું હોય છે 
 
ઘરે આવું નથી બનતું કેમ 
 
પાણી પુરીવાળા- બેન અમે 70 વર્ષથી માટલું નથી બદલાયું