ગુજરાતી Jokes - છોકરી ક્યારની ભાઈ સામે

Last Modified ગુરુવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2021 (14:24 IST)
ભૂરો :- ભાભી જુઓ પેલી છોકરી ક્યારની ભાઈ સામે તાકી રહી છે

ભાભી :- હા હું પણ જોઉં છું કે તમારા ભાઈ ક્યાં સુધી એમની ફાંદ અંદર ખેંચીને રાખે છે


આ પણ વાંચો :