1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 27 જૂન 2022 (14:13 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-ઈંજીનીયર કોલેજની છોકરીઓ

રમેશ- બકો જો હુ નારિયેળના 
ઝાડ પર ચડી જાઉ તો 
ઈંજીનીયર કોલેજની છોકરીઓ 
જોવાઈ જશે 
 
બકો- આ અને જો હાથ છોડી 
દેશે 
તો મેડિકલ કોલેજની પણ જોવાઈ જશે