સોમવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 1 માર્ચ 2023 (12:39 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-શરાબી સાધુ સાથે ટકરાયો

જ્યારે એક શરાબી સાધુ સાથે ટકરાયો,
ત્યારે સાધુએ કહ્યું: હે મૂર્ખ, હું તને શ્રાપ આપું છું.
શરાબીઃ બાબાજી ઉભા રહો હું ગ્લાસ લઈને આવું છું